Úvod > Fakulta >

Komerčná banka – vzťah rizík a klienstkych úrokových sadzieb

Katedra financií a účtovníctva si vás dovoľuje pozvať na prednášku riaditeľa úseku riadenia aktív a pasív Poštovej banky, a.s., Bratislava, Ing. Milana Zvaríka, PhD., ktorá sa uskutoční 27. marca 2017 o 10.40 v učebni P2 novej budovy EF UMB. Hosť vystúpi v rámci predmetu Finančné riadenie bánk a poisťovní. Prednášky sa môžu zúčastniť aj študenti iných odborov.
 
Dátum: 27. 3. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť študentom proces riadenia aktív a pasív komerčnej banky a následne vzťah rizika a klientskych úrokových sadzieb.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Komerčná banka, ALM, riziko, úrokové sadzby
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: