Úvod > Fakulta >

Marketing v bankovej inštitúcii

Prednáška s riaditeľom retailovej pobočky Československej obchodnej banky, a.s. v Banskej Bystrici Ing. Petrom Snopkom na tému "Marketing v bankovej inštitúcii ". Pondelok 27.03.2017 o 10:40 hod. v posluchárni T10P217.
 
Dátum: 27. 3. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P217- hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať vybrané marketingové aktivity realizované v bankovej pobočke.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, segmentácia, distribúcia, marketingová komunikácia, bankový personál
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Zdenka Musová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KEMP
E-mail:
zdenka.musova
Telefón: 048/ 446 2724
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: