Úvod > Fakulta >

Prednáška "Nápad premenený na úspech" - hosť Mgr. Peter Nižňanský

Dátum: 29. 3. 2017
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB poslucháreň P115 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Lenka Hvolková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať využitie príležitosti a jej následnú transformáciu na podnikateľský nápad na príklade vybraného podniku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Hvolková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lenka.hvolkova
Telefón: 048/446 2720
 
Zoznam priložených súborov

Space_school_burger_A2-bez.pdf (27. 3. 2017 8:08:46)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: