Úvod > Fakulta >

Promócie absolventov inžinierskeho štúdia EF UMB v B. Bystrici

Dátum: 5. 7. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: FHV EF UMB v B. Bystrici, aula Beliana
Odborný gestor: ŠO EF UMB v B. Bystrici - Ing. Hiadlovský, A. Sumráková
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika