Úvod > Fakulta >

3. dôchodkový pilier – áno alebo nie?

Prednáška absolventky IMS EF UMB Ing. Lucie Hudákovej, PhD., ktorá v súčasnosti pôsobí v jednej z najvýznamnejších poisťovní na slovenskom trhu, priblíži študentom 3. dôchodkový pilier. Študenti získajú najnovšie poznatky o výhodách a nevýchodách doplnkového dôchodkového sporenia.
 
Dátum: 11. 4. 2017
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov v Poprade, učebňa 2U3
Odborný gestor: Ing. Lenka Veselovská, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Veselovská
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - IMS Poprad
E-mail:
lenka.veselovska
Telefón: +421915855134
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: