Úvod > Fakulta >

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph. D. - Trendy v gastronomii

Prednáška v rámci pobytu Erasmus
 
Dátum: 10. 4. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 218
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:jedlo, reštaurácia, trendy v gastronómii, doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph. D.
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: