Úvod > Fakulta >

Ing. Patrik Kajzar, Ph. D. - Česká republika a její turistické atraktivity

Prednáška v rámci programu Erasmus
 
Dátum: 11. 4. 2017
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 08:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Česká republika, cestovný ruch, atraktivity cestovného ruchu, Ing. Patrik Kajzar, Ph. D.
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: