Úvod > Fakulta >

Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky - cesta k "zelenému" podnikaniu - Ing. Anita Gajarská SAŽP - OEMBD, Aktivity SAŽP - Ing. Jarmila Zajacová - SAŽP OEVV

Dátum: 6. 4. 2017
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: Ing. Filip Flaška, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia vybraných oblastí environmentálneho manažmentu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prehľad aktivít SAŽP, nástroje environmentálnej politiky, cesta k "zelenému" podnikaniu.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Filip Flaška
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048/446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: