Úvod > Fakulta >

Neštandardné menové operácie

Vážení kolegovia, v pondelok 10. apríla 2017 sa uskutoční odborný seminár viceguvernéra NBS, pána Jána Tótha, na tému Neštandardných menových opatrení. Súčasťou semináru bude aj diskusia. Na seminári budú prezentované aktuálne otázky menovej politiky, nástrojov používaných centrálnymi bankami a prezentované najaktuálnejšie výskumné štúdie a články venované oblasti menových nástrojov v súčasnom svete úrokových sadzieb. Preberané odborné články a štúdie budú k dispozícii v priebehu týždňa. Seminár je vhodný pre všetkých študentov a pedagógov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vstup je voľný a všetci ste srdečne vítaní. :)
 
Dátum: 10. 4. 2017
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška na tému Neštandardné menové operácie viceguvernéra NBS, pána Jána Tótha.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Bankovníctvo, centrálne bankovníctvo, banka, úrokové sadzby
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/235515760254234/?notif_t=plan_user_joined¬if_id=1491396069117311
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc., JUDr., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jan.sebo
Telefón: 048/446 2319
 
Zoznam priložených súborov

Plagát.pdf (5. 4. 2017 16:06:13)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: