Úvod > Fakulta >

Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami

Pozývame Vás na prednášku pplk.PhDr. Róberta Čurika a npor.Bc. Jozefa Vrábľa z Colného úradu, Banská Bystrica. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Medzinárodný obchod", je však otvorená všetkým záujemcom. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 10. 4. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P219 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Mgr.Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie sa s tarifnými bariérami v obchodovaní s tretími krajinami.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., Mgr, PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/4462718
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: