Úvod > Fakulta >

Tvorba rozpočtov

Prednáška bude zameraná na tvorbu rozpočtov v spoločnosti IBM. Študentom bude priblížený prehľad rôznych plánovacích cyklov v IBM vo väzbe na očakávania investorov až po ukončenie plánu, prehľad kompletného plánovacieho cyklu používaného v IBM s rozdelením na jednotlivé fázy a vysvetlenie jednotlivých krokov (ukážka konkrétnych dátumov pre plánovací kalendár a význam jeho odkomunikovania na jednotlivé úrovne manažmentu finančných tímov v IBM). Prednášajúci: Ing. Andrea Lendelová, PhD. Finančná manažérka IBM
 
Dátum: 12. 4. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P115 -hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom prednášky je priblížiť študentom tvorbu rozpočtov v prepojení na finančnú analýzu vo väzbe na typy plánovacích cyklov v spoločnosti IBM.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Tvorba rozpočtov. Plánovanie. Finančná analýza.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Gundová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KEMP
E-mail:
petra.gundova
Telefón: 048/446 2715
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka-tvorba rozpočtov.jpg (7. 4. 2017 10:26:31)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: