Úvod > Fakulta >

Krst knihy "Neplatená práca na Slovensku"

Ohlasy na aktivity našej fakulty v médiách sa tentoraz týkajú výsledkov práce interdisciplinárneho výskumného tímu z niekoľkých pracovísk Ekonomickej fakulty UMB pod vedením pani prof. Márie Uramovej, PhD., ktorý skúma rôzne aspekty neplatenej práce. Výskumný tím EF UMB ako prvý na Slovensku spracováva tému neplatenej práce komplexne, preto je monografia o neplatenej práci jedinečným a prelomovým dielom v celonárodnom meradle.

Neplatená práca doma má hodnotu štvrtiny HDP, vyrátali ekonómovia (Pravda, 21.4.2017)

EF UMB: Neplatená práca v slovenských domácnostiach vo svetle výskumu (TASR, 20.4.2017)

Neplatená práca v slovenských domácnostiach vo svetle výskumu EF UMB (Bystricoviny, 20.4.2017)
 
Dátum: 25. 4. 2017
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť vedeckú komunitu a odbornú verejnosť s výsledkami viacročného výskumu v oblasti neplatenej práce a predstaviť prvú publikáciu svojho druhu na Slovensku.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:neplatená práca, metodológia výskumu, sociálny a ekonomický rozvoj SR
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Uramová
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.uramova
Telefón: 048/446 2617
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

plagat A3.pdf (24. 4. 2017 15:39:00)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: