Úvod > Fakulta >

Personálny kontroling

O fungovaní personálneho kontrolingu v praxi Slovenskej pošty a. s. porozpráva absolvent EF UMB Ing. Juraj Donoval, PhD.
 
Dátum: 4. 4. 2017
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 08:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Seková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.sekova
Telefón: 048/4462733
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: