Úvod > Fakulta >

Význam zľavových portálov v cestovnom ruchu

Pozývame vás na prednášku absolventa EF UMB Ing. Richarda Štaffena, produktového manažéra pre cestovný ruch spoločnosti Zľava dňa.sk
 
Dátum: 24. 4. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P217 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s významom a rizikami zľavových portálov na príklade portálu Zľava dňa a poukázať na výhody a nevýhody spolupráce hotelov s týmito portálmi.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Zľavové portály, Informačné systémy v cestovnom ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Katedra cestovného ruchu a spol.strav.
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: 048/446 2215
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: