Úvod > Fakulta >

Stretnutie absolventov štúdia pri príležitosti vzniku odboru EMP

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Vás pozýva na stretnutie absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia pri príležitosti 25. výročia vzniku odboru ekonomika a manažment podniku.
 
Dátum: 2. 6. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom podujatia je prezentovať vývoj študijného odboru ekonomika a manažment podniku na EF UMB, predstaviť vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť, ako aj medzinárodnú spoluprácu, či spoluprácu s hospodárskou praxou v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku.
Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonomika a manažment podniku, malé a stredné podniky a spolupráca s hospodárskou praxou
Ďalšie informácie
Web: http://ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Gundová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KEMP
E-mail:
petra.gundova
Telefón: 048/446 2715
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

pozvanka.pdf (27. 4. 2017 9:56:33)
Správa zo stretnutia absolventov EMP (18. 7. 2017 13:20:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: