Úvod > Fakulta >

Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.

Dobrovoľnícky projekt študentov cestovného ruchu EF UMB a zároveň podujatie z cyklu BYSTRICKÁ HODINKA Banskobystrického okrášľovacieho spolku. Otvorenie letnej turistickej sezóny v BB v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko.
 
Dátum: 13. 5. 2017
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Námestie SNP Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing.Ľudmila Elexová, PhD.
Hlavný cieľ: Fakty a zaujímavosti o najvýznamnejších pamiatkach na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:kultúra. cestovný ruch. mesto Banská Bystrica.
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/costemoznonevedeli/
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Elexová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
ludmila.elexova
Telefón: 048/446 2214
 
Zoznam priložených súborov

Plagát.jpg (27. 4. 2017 9:53:42)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: