Úvod > Fakulta >

Slovensko diskutuje o EÚ

Dátum: 17. 5. 2017
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - aula Rotunda
Odborný gestor: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je oživiť celonárodnú diskusiu o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní a budúcnosti európskeho projektu. Účasť zástupcov širokej občianskej spoločnosti prispeje k formovaniu národnej pozície SR
Kategória: Sympózium domáce (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Príhovor ministra ZVaEZ SR a rektora UMB; Vystúpenia 3 študentov s prezentáciou predstáv a očakávaní týkajúcich sa budúcnosti EÚ a tiež postavenia a pôsobenia Slovenska; Moderovaná diskusia s panelistami zástupcov parlamentných politických strán
Web: http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/podujatia
 
Kontaktná osoba
Meno: Lívia Kubičinová
Titul: Bc.
Organizácia: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
E-mail:
livia.kubicinova
Telefón: 048/446 1222
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

170511 plagát.png (11. 5. 2017 14:56:12)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: