Úvod > Fakulta >

Písomné testy zo štátnej jazykovej skúšky v ekonomickom odbore

Dátum: 12. 6. 2008
Čas začiatku: 8.30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: EF UMB v B. Bystrici - slávnostná aula
Odborný gestor: KOJK EF UMB v B. Bystrici - Ing. arch. Supuková
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika