Úvod > Fakulta >

Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB

Divadelné predstavenie: DVAJA, autor: Július Barč Ivan
 
Dátum: 7. 6. 2017
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná ul. 95
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Tomášiková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
monika.tomasikova
Telefón: 048/446 2144
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: