Úvod > Fakulta >

Ekonomická fakulta UMB rodičom

Dátum: 12. 6. 2017 - 13. 6. 2017
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: EF UMB - KE - PhDr. Marián Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Zvýšiť informovanosť rodičov o Ekonomickej fakulte UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Kika
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
marian.kika
Telefón: 048/446 2654
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: