Úvod > Fakulta >

Globálne vzdelávanie na univerzitách

Prednáška reaguje na aktuálne výzvy spojené s výučbou ekonomických disciplín súčasnej generácii študentov. V rámci prednášky budú odprezentované praktické skúsenosti so zavádzaním inovatívnych metód výučby v rámci globálneho vzdelávania, ktoré prispievajú k interdisciplinarite univerzitného vzdelávania.Prednáška sa uskutoční v rámci pravidelného seminára Katedry ekonómie "SOeVA". Prednáška prispieva k napĺňaniu cieľov projektov KEGA "Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku". (prednášajúci: Ing. Zuzana Gallayová, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
 
Dátum: 12. 9. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, miestnosť 323
Odborný gestor: Ing. Katarína Orságová, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Globálne vzdelávanie, interdiciplinarita univerzitného vzdelávania, inovatívne motódy výučby
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048/4462615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika