Úvod > Fakulta >

Dr. MECHTILD RÖSSLER - Kultúrne a prírodné dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť Heritage for Stronger Societies – výhody pre všetkých

Prednáška riaditeľky divízie dedičstva a Centra svetového dedičstva UNESCO
 
Dátum: 19. 9. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:15
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a široku odbornú verejnosť
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:UNESCO, kultúrne a prírodné dedičstvo, miestna komunita
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: