Úvod > Fakulta >

Politické cykly a výnosy na akciových trhoch

Dátum: 24. 10. 2017
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula rotunda Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť študentom, zamestnancom i širokvej verejnosti vzťah medzi výnosmi na akciových trhoch a politickým cyklom.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Financie, investovanie, politický cyklus
Web: http://www.facebook.com/events/1508335932578649/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421914275007
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: