Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 29. 9. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Hodnotenie účinnosti nástrojov marketingovej komunikácie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (referuje Ing. Ivana Magátová)
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:cestovný ruch, marketing, manažment
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Diana Kvasnová
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
diana.kvasnova
Telefón: 048/446 2219
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: