Úvod > Fakulta >

Slovanská (Slovenská) heraldika

Heraldika kedysi k ľuďom hovorila rovnako jasným jazykom, akým k nám dnes hovoria ikony našich počítačov (Intel, Delete, Stav batérie, WiFi, WWW atď.). Prostredníctvom heraldickej symboliky ľudia vedeli, kam patria, kto je s kým a proti komu. Vedeli, čo sa chce od nich osobne, od ich rodu aj národa. Heraldika bola taká jasná, že moderné dejiny ju radšej vymazali z učebníc. Heraldické učenie totiž prekážalo zvrátenej propagande pri snahe o reformovanie ľudskej bytosti. Ak človek vie, kto je, čí je a aké je jeho poslanie, nemôže byť tak ľahko zneužitý v politických hrách. Seminár heraldiky je preto pripomienkou nášho zabudnutého človečenstva a to na úrovni všeľudskej, národnej aj osobnej.Prednáša Václav Rathouský, majiteľ nadnárodnej spoločnosti sieťového marketingu, študoval teológiu a heraldika je jeho koníček. Je autorom mnohých kníh s rôznou tématikou, blogger, hlboko ľudský človek, ktorý vytvára krajší svet pre náš všetkých.
 
Dátum: 10. 10. 2017
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Inšpirovať mladých ľudí na ceste osobného rozvoja.
Registrácia nutná na: https://goo.gl/forms/IDVx9ZfiaCTPTmqr2
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Sebarozvoj, sebapoznanie, osobný rast.
Ďalšie informácie
Web: http://zadobe.sk/slovanska-slovenska-heraldika/
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 48/446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: