Úvod > Fakulta >

Koučovanie v praxi

Na seminári na predmete Koučovanie odovzdáva svoje skúsenosti kariérna poradkyňa, lektorka a profesionálna koučka Ing. Erika Hudecová, členka ICF, ALKP, ZKPRK, SAKO, TPC s 27 rokmi praxe v riadení manažérov a obchodníkov v bankovníctve a poisťovníctve.
 
Dátum: 11. 10. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: poslucháreň P9, hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
Hlavný cieľ: Spolupráca s praxou, priblíženie významu a procesu koučovania v reálnej praxi.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:podstata koučovania, metóda GROW
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Seková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
maria.sekova
Telefón: 048/4462733
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika