Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí na EF UMB

Vitajte na správnej adrese!
 
Dátum: 8. 11. 2017
Čas začiatku: 9:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, 2. poschodie, hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Tomášiková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
monika.tomasikova
Telefón: 048/446 21 44
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Program Dňa otvorených dverí (2. 11. 2017 14:17:10)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika