Úvod > Fakulta >

Manažérske fórum - téoria a prax

Pozývame Vás na Manažérske fórum, kde môžete diskutovať s úspešnými manažérmi
 
Dátum: 30. 10. 2017
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, 2. poschodie, hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Lenka Theodoulides, MBA, PhD.
Hlavný cieľ: Poskytnúť študentom priestor na diskusiu o základných funkciách manažmentu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Theodoulides
Titul: Ing., MBA, PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
lenka.theodoulides
Telefón: 048/4462717
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika