Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie k ERASMUS+ štúdiu a stážam

na stretnutí vám poskytneme informácie o postupe a podmienkach prihlasovania sa na mobilitu ERASMUS+ pre AR 2020/2021, ozrejmíme postup pri vybavovaní si mobility, informujeme vás o dokumentoch potrebných k realizácii pobytu, poskytneme základné informácie o partnerských univerzitách. So svojimi skúsenosťami sa s vami podelia aj študenti, ktorí pobyty absolvovali v minulých rokoch.
 
Dátum: 16. 12. 2019
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 116 na Tajovského 10, EF UMB, 1. posch
Odborný gestor: Ing. Mgr. Gabriela Kormancová. PhD.
Hlavný cieľ: ako a kedy sa prihlásiť na mobilitu štúdium alebo stáž do zahraničia do AR 2020/2021 ERASMUS+

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
prasovska.jana
Telefón: 048 446 2197
 
.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: