Úvod > Fakulta >

Prezentácia doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD., Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges.

Prezentácia členka Katedry ekonómie v rámci Dní vedy a techniky 2017. Ide o prezentáciu časti publikácie, zameranej na vedenie a kreovanie politík v Európskej komisii, s dôrazom na prípadovú štúdiu o reguláciu roamingu (publikované 2017, Journal of the European Integration, Routledge, Taylor and Francis). Prezentácia sa uskutoční v anglickom jazyku (možnosť diskusie v slovenskom jazyku). Podujatie je organizované v rámci cyklu seminárov Katedry ekonómie "SOeVA". Prezentácia prispieva k napĺňaniu cieľov projektov KEGA 019UMB-4/216 "Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku ".
 
Dátum: 6. 11. 2017
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa 323
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom seminárov SOeVA je vytvoriť priestor na diskusiu o aktuálnom výskume v oblasti ekonómie s dôrazom na jej interdisciplinárny character.

Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
marian.suplata
Telefón: 048/446 2614
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika