Úvod > Fakulta >

Stáže na Costa Brava - prezentácia

ponuka stáží Costa Brava
 
Dátum: 5. 12. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB miestnosť č. 323, 3 poschodie
Odborný gestor: doc., Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: ponuka stáže
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie*
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: Ekonomická Fakulta
E-mail:
jana.prasovska
Telefón: 00421 48 446 2197
 
Zoznam priložených súborov

poster Costa Brava.jpg (2. 11. 2017 14:45:42)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: