Úvod > Fakulta >

Prezentácia Dr. Łukasza Arendta: Technical change and labour market polarisation

Prezentácia riaditeľa Inštitútu práce a sociálnych štúdií vo Varšave. Podujatie sa uskutoční v rámci cyklu seminárov Katedry ekonómie "SOeVA". Prednáška prispieva k napĺňaniu cieľov projektov KEGA 019UMB-4/216 "Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku"
 
Dátum: 13. 11. 2017
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň 323 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom seminárov SOeVA je vytvoriť priestor na diskusiu o aktuálnom výskume v oblasti ekonómie s dôrazom na jej interdisciplinárny character.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Valušová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.vallusova
Telefón: 048/446 2616
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: