Úvod > Fakulta >

Kaviareň s dekanom

Neformálne stretnutie študentov s dekanom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a diskusia na aktuálne otázky
 
Dátum: 20. 11. 2017
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Momo Café (Suterén v starej budove)
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan
Hlavný cieľ: Neformálne stretnutie študentov s dekanom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a diskusia na aktuálne otázky.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Diskusia, kaviareň, študenti
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/373068409795661/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón: 0914275007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: