Úvod > Fakulta >

Podpora kariérneho rozvoja vysokoškolských študentov

Prednáška je zameraná na individuálny rozvoj a riadenie vlastnej kariéry vysokoškolských študentov, ktorí sa pripravujú na budúci trh práce, s dôrazom na jeho medzinárodný rozmer. Kariérová adaptabilita v inokultúrnom prostredí je dôležitou súčasťou zvládania očakávaných i neočakávaných zmien počas pôsobenia absolventov vysokých škôl v zahraničných firmách na Slovensku, ako i počas pracovnej mobility v zahraničí. Na podujatí budú prezentované teoretické a praktické poznatky z viacerých kultúrnych prostredí s dôrazom na rozvoj interkultúrnej kompetencie zúčastnených študentov.
 
Dátum: 23. 11. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň PO2 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je podpora kariérnej adaptability vysokoškolských študentov v inokultúrnom prostredí.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://rozvojkariery.sk/tyzdenporadenstva/
 
Kontaktná osoba
Meno: Viktória Dolinská
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
viktoria.dolinska
Telefón: 078/446 2651
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: