Úvod > Fakulta >

Kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie očami CEO a portfólio manažéra

Prednáška zameraná na oblasť investovania, sporenia, investičných stratégií a správy úspor v najväčších kolektívnych investičných a sporivých schémach na Slovensku .
 
Dátum: 21. 11. 2017
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň PO2 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan
Hlavný cieľ: Prednáška zameraná na oblasť investovania, sporenia, investičných stratégií a správy úspor v najväčších kolektívnych investičných a sporivých schémach na Slovensku .
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Portfolio manažment, financie, investovanie
Web: http://www.facebook.com/events/1628493610544339/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB Katedra financií a účtovníctva
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421914275007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: