Úvod > Fakulta >

Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii

Prednáška v rámci pobytu ERASMUS
 
Dátum: 6. 12. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P220
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov a široku odbornú verejnosť


Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:jedlo, reštaurácia, trendy v gastronómii, Ing. Miroslava Kostková, Ph. D.
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Makovník
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
tomas.makovnik
Telefón: 048/446 2218
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: