Úvod > Fakulta >

Stretnutie zahraničných študentov s vedením Ekonomickej fakulty

Keže sa blíži koniec roka 2017, v mene manažmentu EF by sme vás chceli srdečne pozvať na neformálne predvianočné stretnutie s cieľom porozprávať sa o vašich pocitoch zo štúdia na EF a života v BB.
 
Dátum: 12. 12. 2017
Čas začiatku: 16.00
Čas ukončenia: 17.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, zasadačka č.3 - Dekanát
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: diskusia o tom, ako zahraniční študenti hodnotia rozličné aspekty štúdia a života v BB, našu univerzitu aj fakultu


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v BB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: .
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: