Úvod > Fakulta >

Návšteva študentov Hotelovej akadémie z Nitry

Návšteva študentov Hotelovej akadémie z Nitry
 
Dátum: 12. 12. 2017
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, CRD
Odborný gestor: Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Hlavný cieľ: Stretnutie so študentmi Hotelovej akadémie
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cestovný ruch ako predmet štúdia, obsah študijného programu, spolupráca so zahraničnými univerzitami a možnosti štúdia v zahraničí
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: