Úvod > Fakulta >

Univerzitný deň kariéry 2017

Cieľom Univerzitného dňa kariéry je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach. Organizujú sa motivačné a informatívne prednášky.
 
Dátum: 17. 10. 2017
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: Mgr. Petra Žaludová
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Žaludová
Titul: Mgr.
Organizácia: Kariérne centrum UMB
E-mail:
petra.zaludova{
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: