Úvod > Fakulta >

Medzinárodný jazykový certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD

Dátum: 12. 4. 2018
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10, KOJK - miestnosť č. 326
Odborný gestor: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Certifikácia zručností nemeckého jazyka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 048/ 446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: