Úvod > Fakulta >

Otvorené vzdelávanie na Slovensku - výhody pre vzdelávanie

Seminár, ktorý bude viesť JUDr. Zuzana Adamová, PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, je určený pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom fakulty. Reaguje na aktuálne otázky vyhľadávania a šírenia otvorených vzdelávacích zdrojov a ich sprístupňovania v rámci vyučovacieho procesu študentom. Seminár sa uskutoční v rámci pravidelných vzdelávacích podujatí Katedry ekonómie "SOeVA".
Prednáška bola realizovaná v spolupráci s ÚKC BB Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnosti.
 
Dátum: 29. 1. 2018
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, miestnosť 220
Odborný gestor: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie

www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/

www.minedu.sk

www.minv.sk

 
Kontaktná osoba
Meno: Viktória Dolinská
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viktoria.dolinska
Telefón: 048/446 2651
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: