Úvod > Fakulta >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie

Katedra ekonómie EF UMB pozýva tvorivých zamestnancov a študentov všetkých stupňov štúdia EF UMB do diskusie o knihe aktuálneho nositeľa tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu Richarda Thalera "Neočakávané chovanie". Diskutovať sa bude o behaviorálnej ekonómii a o tom, či majú iné spoločenské vedy (psychológia, sociológia...) miesto v ekonómii. Úvodné stretnutie sa uskutoční v piatok 9.2.2018 o 9:00 v Seminárnej miestnosti Katedry ekonómie č. 313 (Hlavná budova, 3. poschodie). Knihu si môžu študenti zapožičať na sekretariáte Katedry ekonómie (miestnosť 201, 2. poschodie, Hlavná budova). Cieľom aktivity je podporiť medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
 
Dátum: 9. 2. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť diskusiu o vývoji ekonomickej teórie, aktivizovať medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Valušová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - Katedra ekonómie
E-mail:
anna.vallusova
Telefón: 048/4462616
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: