Úvod > Fakulta >

Exkurzia - Amazon - Sereď

Organizátor si vyhradzuje možnosť presunu na iný termín, ktorý bude primerane propagovaný. Na exkurziu je nutné prihlásiť sa.
 
Dátum: 26. 3. 2018
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Sereď
Odborný gestor: Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť život v nadnárodnej spoločnosti, možnosti získania zamestnania.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment, podnikanie, obchod
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Zoznam priložených súborov

exkurzia a workshop v marci.jpg (6. 3. 2018 10:42:51)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: