Úvod > Fakulta >

Ženy v operatíve

Prednáška spoločnosti Amazon
 
Dátum: 26. 2. 2018
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P217
Odborný gestor: Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment, podnikanie, obchod
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Zoznam priložených súborov

Amazon prednáška 26-2-2018.pdf (20. 2. 2018 8:30:06)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: