Úvod > Fakulta >

Inovácie a podnikanie. Teória a prax

Medzinárodná vedecká konferencia
 
Dátum: 19. 4. 2018 - 20. 4. 2018
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Dabrowa Gornicza, Poľsko
Odborný gestor: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je predstaviť dôležitosť procesov riadenia inovácií v konkurenčnom prostredí a globálnom hospodárstve a diskutovať o súčasných problémoch týkajúcich sa inovácií a podnikania.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment, podnikanie, obchod, inovácie
Web: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=inn,2350
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048/446 2725
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: