Úvod > Fakulta >

Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii je určený študentom, doktorandom a učiteľom Ekonomickej fakulty UMB a tiež záujemcom z iných fakúlt UMB a ďalších vysokoškolských inštitúcií. Cieľom seminára je oboznamovať sa s najnovšími kvantitatívnymi metódami, použiteľnými vo výučbe odborných ekonomických predmetov, pri riešení vedeckých problémov a tiež prezentovať vlastné vedecké výsledky. Na seminári vystupujú doktorandi a učitelia Ekonomickej fakulty a pozvaní odborníci z významných univerzít na Slovensku a v zahraničí. Seminár sa koná obvykle v piatok v priemere dvakrát mesačne mimo obdobia prázdnin.
 
Dátum: 9. 1. 2018 - 14. 12. 2018
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: učebňa CAU6
Odborný gestor: RNDr. M. Hužvár, PhD. a prof. RNDr. R. Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: Cieľom seminára je oboznamovať sa s najnovšími kvantitatívnymi metódami, použiteľnými vo výučbe odborných ekonomických predmetov, pri riešení vedeckých problémov a tiež prezentovať vlastné vedecké výsledky.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:DEA modely: Metodológia merania produktivity a efektívnosti a jej aplikácie. Dynamické modely: Kvalitatívna analýza dynamických ekonomických modelov s dôrazom na existenciu rovnovážnych stavov, ich stability/nestability a možnosti vzniku ekonomických kríz.
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1155
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof., RNDr., CSc.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KKMIS
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: