Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Security in Tourism Destinations

Dr. Marek Zawartka, the Academy of Physical Education in Katowice, Poland
 
Dátum: 12. 2. 2018
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P7
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 4462178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: