Úvod > Fakulta >

Cena a jej uplatnenie v marketingu cestovnej kancelárie.

Prednáška majiteľa cestovnej kancelárie FIFO, ktorý je zároveň absolventom EF UMB o špecifikách ceny v podnikoch cestovného ruchu so zameraním na cestovné kancelárie.
Prednášajúci: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO
 
Dátum: 16. 3. 2018
Čas začiatku: 11:30
Čas ukončenia: 12:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - T10 P115
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je vysvetliť uplatňovanie cenovej politiky v praxi podnikov cestovného ruchu so zameraním na cestovné kancelárie a demonštrovať na konkrétnych príkladoch jej špecifiká.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Marketing cestovných kancelárií
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: 048/4462217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: