Úvod > Fakulta >

Zo strednej na vysokú: štúdium vo francúzskom jazyku/ Du lycée à l´université: les études en français.

Prezentácia frankofónnych štúdijných programov UMB pre študentov stredných škôl (diskusie, súťaže, workshopy, kvíz).
 
Dátum: 2. 3. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia frankofónnych študijnych programov UMB pre študentov stredných škôl.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

plagátik 2.3.2018.docx (16. 2. 2018 13:50:19)
program 2.3.2018.docx (16. 2. 2018 13:50:25)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: