Úvod > Fakulta >

Zvýš svoju hodnotu na trhu práce

Objav svoj potenciál a spoznaj pravidlá úspechu
 
Dátum: 5. 3. 2018
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: T10219
Odborný gestor: doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je predstaviť študentovm EF UMB úspešného absolventa fakulty a sprostredkovať konkrétne informácie o tom, ako sa uplatniť na trhu práce. Prednáška ponúkne študentom možnosť zistiť čo je dôležité vedieť pri formovaní kariérnej orientácie, ako využiť nadobudnuté vedomosti, ako rozvíjať svoj osobnostný potenciál a byť tak pripravený dosiahnuť úspech v praxi.

Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1.Cesta úspechu - čo má urobiť študent aby dosiahol úspech - aká bola Vaša cesta k úspechu a kde sa to celé začalo 2. Pravidlá a princípy úspechu - aké možnosti majú študenti a absolventi EF UMB na uplatnenie sa na trhu práce v odvetví, v ktorom pôsobíte, využitie vedomostí nadobudnutých zo školy v praxi - prečo ste si vybrali práve štúdium na EF UMB v BB - ako skĺbiť zakladanie rodiny a kariérny rast
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Miriam Martinkovičová
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
miriam.martinkovičova
Telefón: 048/4462419
 
Zoznam priložených súborov

Welcome seminár.docx (20. 2. 2018 8:25:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: